CRM-ERP Entegrasyonu

CRM Nedir?

CRM (Customer Relationship Management), "Müşteri İlişkileri Yönetimi" anlamına gelmektedir. CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi), mevcut müşterilerin elde tutulup kurumla ilişkisinin canlı tutulmasını sağlayan, ayrıca kuruma yeni müşterilerin kazandırılmasını amaçlayan ve şirketinizin bütün birimlerini kapsayan bir iş stratejisidir. CRM’in günümüzde öneminin artmasındaki neden, rekabet seviyesi oldukça yükselen pazarda şirketlerin müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla, rakiplere göre daha iyi ve daha fazla hizmeti müşteriye sunma durumunda olmalarıdır. CRM çözümü şirketinizin tümüne hizmet eder. Bilgi yönetimini destekler ve ticari sırlarınızı korur. İşletme genelinde ortak kullanılan tek müşteri veritabanı sayesinde oluşan eksiksiz müşteri dosyaları satışların kontrolünü kolaylaştırır.

ERP Nedir?

ERP (Enterprise Resource Planning), “Kurumsal Kaynak Planlaması” anlamına gelir ve işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. ERP anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

CRM-ERP Entegrasyonu

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) kavramına olan ilgi günden güne arttıkça önem kazanan konulardan biri de CRM ile ERP entegrasyonudur. Hedeflenen sonuç, yapıları gereği birbirinden farklılıkları bulunan ERP ve CRM uygulamalarının değer yaratacak şekilde entegrasyonudur. ERP-CRM entegrasyonu ile sağlanacak değer, müşteriden edinilen bilgi ile verimli stok ve satınalma yönetimi sağlamaktır. Bu satışları tahminlemede, talep planlamasında, finansal yönetimde verimli yönetim etkinliklerinin yapılması ve işletmenin tedarikçileri ile yapacağı süreçlerde rekabet avantajı sağlayacak iyileşmeler anlamına gelmektedir. ERP-CRM entegrasyonu sayesinde, müşterinin ürün geliştirme ve dağıtım süreçlerine katılarak, lojistik ve stok sistemlerini maliyet avantajı ve müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde etkilemesinin yolu da açılmaktadır.